Alle aktive personer – uanset alder og aktivitetsniveau – kan rende ind i skader af varierende grad og type. Fælles for størstedelen af skaderne er, at de kunne ha været forebygget. Ved at lave en screening af kroppens fysiske formåen får behandleren et billede den specifikke krops styrker og hvor der er plads til forbedringer. Derudfra laves en individuelt forebyggende træningsprogram, som enten kan laves sideløbende med øvrig aktivitet eller integreres i en sådan. Deltageren vil opnå forståelse for egen krop og træningsbehov.

 

Se priser