Det bliver mere og mere accepteret at der kan opleves længere varende gener efter hovedtraumer af forskellig sværhedsgrad. Nogle gener er opstået samtidig med traumet, mens andre har udviklet sig indenfor 6-12 uger efter. Ens for symptomerne er, at de er svære at se, mærke eller måle – og dermed kan være svære at beskrive for patienten, og forstå for omgivelserne.

Hos Headstart vil vi lave en grundig klinisk undersøgelse og samtale, for at specificere hvilket niveauer i kroppen, der er påvirket efter traumet. Patienten vil blive præsenteret for en behandlingsplan, som tager udgangspunkt i den specifikke situation. Ikke et forløb er ens, da der ikke kan generaliseres! Det kan være nødvendigt med et samarbejde med andre behandlere såsom praktiserende læge, neurologer, neuropsykologer, Optometrister o.lign.

Jo mere indforstået og informeret patienten er, des bedre behandlingsresultater opnås. Det er derfor afgørende at motivere patienten til at deltage aktivt i forløbet.

 

Se priser